Fyra bygghjälmar i olika färger på rad i en trappa

Olyckor och säker arbetsplats

Ett tydligt tecken på brister i arbetsmiljön är de olyckor som inträffar. IVL hjälper dig i arbetet med att förebygga olyckor och förstå vad som skapar säkra arbetsplatser.

Olyckor har ofta komplexa orsaker. Vi utgår från ett MTO-perspektiv (Människa-Teknik-Organisation) när vi analyserar orsaken till att olyckor inträffar på arbetsplatsen. Människan är viktig, men det är alltför förenklat att säga att olyckor enbart beror på mänskliga felhandlingar.

Det behövs kunskap och resurser att hantera risker. Dessutom krävs teknik som är så användbar och säker som möjligt. Det behövs också en organisation som stödjer säkerhet och ett säkert arbetssätt.

Vi analyserar därför både direkta och indirekta orsaker till olyckor i arbetet. samt studerar hur medarbetare, chefer och experter hanterar risker utifrån sin förståelse.

Vi hjälper dig med:

  • Analys av orsak till olyckor i arbetet
  • Åtgärder för att minska risken för olyckor i arbetet
  • Analys av riskhantering

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev