1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Kartlägga och synliggöra ekosystemtjänster
På utflykt i naturen.

Kartlägga och synliggöra ekosystemtjänster

Tack vare den biologiska mångfalden ger naturen våra samhällen många nyttiga produkter och tjänster, som till exempel färskvatten, ren luft, koldioxidbindning, pollinering, föda och möjligheter för rekreation. Ett samlande begrepp för allt naturligt ekosystem ger oss är ekosystemtjänster.

Begreppet ekosystemtjänster har de senaste åren blivit alltmer använt i policy- och miljöarbetet både internationellt och nationellt. IVL Svenska Miljöinsistutet kan erbjuda tjänster och verktyg kring en rad efterfrågade områden, som till exempel integrering av ekosystemtjänster i miljöbedömningar av planprocesser och i miljökonsekvensbeskrivningar, kartläggning och utvärdering av ekosystemtjänster i bebyggd miljö.

Vi hjälper dig att:

  • Utreda vilka affärsmöjligheter som finns kopplade till ekosystemtjänster.
  • Analysera hur ekosystemtjänster kan vara ett verktyg för planering, avvägning av beslut och utvärdering av olika åtgärder.
  • Undersöka vilka samspel och målkonflikter det finns mellan olika ekosystemtjänster.
  • Utreda hur ekosystemtjänster kan överbrygga hinder mellan intressenter med olika intressen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2022-05-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen