Mätning av luft utomhus

Luftanalyser

IVL har lång erfarenhet av både gasformiga luftföroreningar och partiklar och erbjuder mätmetoder för kostnadseffektiv luftkvalitetsövervakning.

Vår omfattande mätverksamhet inom luftområdet är unik i sitt slag. Vi erbjuder enkla och robusta mätmetoder för kostnadseffektiv övervakning av luftkvaliteten, både för gasformiga luftföroreningar och partiklar som PM10 och PM2.5.

Många av våra mät- och analysmetoder är ackrediterade av Swedac Länk till annan webbplats. enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. För övriga metoder arbetar vi utifrån motsvarande kvalitetsrutiner.

Vi hjälper dig med:

  • Mätmetoder för övervakning av luftkvaliteten, bland annat diffusionprovtagare
  • Bestämning av kvävedioxid, ozon, VOC och PAH i luft
  • Bestämning av metaller på partiklar
  • Analyser av kvicksilver i luft, både totalt och partikulärt
  • Analysmetoder för sällsynta jordartsmetallerna (REE), till exempel katalysatormetallerna, från PM10 provtagning

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, oavsett hur omfattande eller små de är. Ange din kontaktinformation och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Ämnen vi mäter

Uppgifterna nedan om mätområde och mätosäkerhet är ungefärliga. För aktuella uppgifter kontakta kontaktpersonen ovan.

FÄLTMÄTNINGAR AV GASER

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

emissionsfaktorer för marindieslar

ISO 8178-2:2008


O3

O3-instrument, UV, ISO 8178-2:2008

µg/m3

2

6

8%

ja

kväveoxid, NO

NOx-instrument kemiluminiscens, ISO 8178-2:2008

ppb

1

3

10%

ja

kvävedioxid, NO2

NOx-instrument kemiluminiscens, ISO 8178-2:2008

ppb

1

3

10%

ja

kvävoxider, NOx

NOx-instrument kemiluminiscens, ISO 8178-2:2008

ppb

1

3

10%

ja

syrgas, O2

paramagnetism, ISO 8178-2:2008

%

0.05

0.15

5%

ja

kolmonoxid, CO

IR, ISO 8178-2:2008

ppm

2

7

7%

ja

koldioxid, CO2

IR, ISO 8178-2:2008

%

0.06

0.18

6%

ja

PROVTAGNING+ANALYS AV GASER, AEROSOLER OCH PARTIKLAR‌

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

ammoniak (gas)+ ammonium (aerosoler och partiklar)

filterpack

µg N/m3

0.01


<0.1: 0.02

ja

0.1-1: 15%

>1: 13%

kalcium (aerosoler och partiklar)

filterpack

µg/m3

0.04


<0.04: 0.004 >0.04: 10%

ja

kalium (aerosoler och partiklar)

filterpack

µg/m3

0.03


<0.05: 0.005

ja

>0,05: 10%

klorid (aerosoler och partiklar)

filterpack

µg/m3

0.02


<0.1: 0.02

ja

0.1-1: 15%

>1: 13%

magnesium (aerosoler och partiklar)

filterpack

µg/m3

0.01


10%

ja

natrium (aerosoler och partiklar)

filterpack

µg/m3

0.02


<0.06: 0.006

ja

>0.06: 10%

salpetersyra, HNO3 (g) + nitrat, NO3 (aerosoler och partiklar)

filterpack

µg N/m3

0.01


<0.1: 0.02 0.1-1: 15% >1: 13%

ja

sulfat, SO4 (aerosoler och partiklar)

filterpack

µg S/m3

0.01


<0.1: 0.02 0.1-1: 15% >1: 13%

ja

svaveldioxid, SO2 (g)

filterpack

µg S/m3

0.01


<0.1: 0.04 0.1-1: 15% >1: 13%

ja

svaveldioxid, SO2

Urbanautomat + IC

µg/m3

0.4


<10: 15% >10: 7%

nej

kvävedioxid, NO2

Urbanautomat + spektrometri

µg/m3

0.3


14%

ja

sot

Urbanautomat + reflektans SS-ISO 9835 mod

µg/m3

1.5


13%

nej

PM1/PM2.5

Dolly-provtagare, SS-EN 12341:2014 mod

µg/m3

0.5


20%

ja

PM10

Dollyprovtagare, SS-EN 12341:2014 mod

µg/m3

1


11%

ja

PM2.5

Leckel-provtagare, SS-EN 12341:2014

µg/m3

1


<25: 2 µg/m3

ja

100: 4 µg/m3

V

SS-EN 14902:2005

ng/prov

1.5

4

20%

ja

Cr

SS-EN 14902:2005

ng/prov

6

20

25%

ja

Mn

SS-EN 14902:2005

ng/prov

1.5

4

20%

ja

Co

SS-EN 14902:2005

ng/prov

0.4

1.5

20%

ja

Ni

SS-EN 14902:2005

ng/prov

25

75

20%

ja

Cu

SS-EN 14902:2005

ng/prov

15

45

20%

ja

Zn

SS-EN 14902:2005

ng/prov

80

300

25%

ja

As

SS-EN 14902:2005

ng/prov

1.5

5

25%

ja

Cd

SS-EN 14902:2005

ng/prov

0.2

0.7

20%

ja

Pb

SS-EN 14902:2005

ng/prov

7

25

20%

ja

Hg (g)

diffusiv TGM

ng/m3
nej

Hg (g), TPM , total gaseous mercury


ng/m3
nej

Hg på partiklar, TPM, total particulate mercury


ng/m3
nej

kvävedioxid, NO2

diffusionsprovtagare + fotometri

µg/m3

0.1 (månad)


10%

ja

kväveoxider, NOx

diffusionsprovtagare + fotometri

µg/m3 (NO2-ekv)

1.0


indikativ

nej

(månad)

svaveldioxid, SO2

diffusionsprovtagare + IC

µg/m3

0.1 (månad)


<0.5: 0.05

>0.5: 10%

ja

ozon, O3

diffusionsprovtagare + IC

µg/m3

0.8 (månad)


10%

nej

ammoniak, NH3

diffusionsprovtagare + fotometri

µg/m3

0.3 (månad)


30%

nej

ättiksyra

diffusionsprovtagare + IC

µg/m3

4.0 (månad)


indikativ

nej

myrsyra

diffusionsprovtagare + IC

µg/m3

3.0 (månad)


indikativ

nej

salpetersyra, HNO3

diffusionsprovtagare + IC

µg/m3

0.03 (månad)


25%

nej

klorväte, HCl

diffusionsprovtagare + IC

µg/m3

0.1 (månad)


indikativ

nej

fluorväte, HF

diffusionsprovtagare + IC

µg/m3

0.01 (månad)


indikativ

nej

klor, Cl2

diffusionsprovtagare + IC

µg/m3

0.5 (månad)


indikativ

nej

stoft ("passiva partiklar")

diffusionsprovtagare + vägning

µg/m3
nej

formaldehyd

diffusionsprovtagare, HPLC

µg/m3
ja (analys, ej provtagning)

acetaldehyd

diffusionsprovtagare, HPLC

µg/m3
ja (analys, ej provtagning)

etan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.2

0.2

15

nej

eten

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.2

0.2

30

nej

propan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

15

nej

propen

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

20

nej

iso-butan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

20

nej

n-butan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

20

nej

etyn

provtas i gasfas, GC

µg/m3

1

1

30

nej

t-2-buten

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

35

nej

1-buten

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

20

nej

vinylklorid

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

25

nej

iso-buten

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

35

nej

c-2-buten

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

20

nej

iso-pentan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

20

nej

n-pentan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

20

nej

1,3-butadien

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

25

nej

propyn

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

25

nej

t-2-penten

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

40

nej

1-penten

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

15

nej

2-metylpentan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

30

nej

3-metylpentan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

30

nej

isopren

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

40

nej

n-hexan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

25

nej

bensen

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.18

20

nej

cyklohexan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

25

nej

isooktan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

35

nej

n-heptan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

25

nej

toluen

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.2

20

nej

n-oktan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

25

nej

etylbensen

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.08

0.09

30

nej

m+p-xylen

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.29

0.36

30

nej

o-xylen

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.08

0.12

30

nej

n-nonan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

20

nej

1,3,5-TMB

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.25

0.25

30

nej

1,2,4-TMB

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.25

0.25

30

nej

1,2,3-TMB

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.25

0.25

30

nej

ORGANISKA ANALYSER

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

bensaldehyd

GC-FID

µg/m3
nej

SS-EN ISO 16017-2:2003

bensen

GC-FID

µg/m3

0.1

0.18

20%

ja

SS-EN ISO 16017-2:2003

SS-EN 14662-4:2005 mod

bensen

GC-MS

ng/prov

0.2-4.0


20-40%

ja

SS-EN ISO 16017-1:2000

SS-EN ISO 16017-2:2003

SS-EN 14662-4:2005 mod

SS-EN 14662-1:2005

etylbensen

GC-FID

µg/m3

0.08

0.09

25%

ja

SS-EN ISO 16017-2:2003

etylbensen

GC-MS

ng/prov

0.2-0.6


25%

ja

SS-EN ISO 16017-1:2000

SS-EN ISO 16017-2:2003

nonan

GC-FID

µg/m3

0.12

0.12


nej

SS-EN ISO 16017-2:2003

oktan

GC-FID

µg/m3

0.11

0.13


nej

SS-EN ISO 16017-2:2003

toluen

GC-FID

µg/m3

0.1

0.2

20%

ja

SS-EN ISO 16017-2:2003

toluen

GC-MS

ng/prov

0.2-1.5


20%

ja

SS-EN ISO 16017-1:2000

SS-EN ISO 16017-2:2003

m, p-xylen

GC-FID

µg/m3

0.12

0.24

25%

ja

SS-EN ISO 16017-2:2003

m, p-xylen

GC-MS

ng/prov

0.2-1.9


25%

ja

SS-EN ISO 16017-1:2000

SS-EN ISO 16017-2:2003

o-xylen

GC-FID

µg/m3

0.08

0.12

25%

ja

SS-EN ISO 16017-2:2003

o-xylen

GC-MS

ng/prov

0.5-1.2


25%

ja

SS-EN ISO 16017-1:2000

SS-EN ISO 16017-2:2003

PCB 28

PCB på GC-EC

ng/prov

0.15

0.4

30%

ja

PCB 52

PCB på GC-EC

ng/prov

0.1

0.4

40%

ja

PCB 101

PCB på GC-EC

ng/prov

0.1

0.4

30%

ja

PCB 118

PCB på GC-EC

ng/prov

0.1

0.3

30%

ja

PCB 138

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.3

30%

ja

PCB 153

PCB på GC-EC

ng/prov

0.1

0.3

30%

ja

PCB 180

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.3

30%

ja

Antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.04

0.15

50%

ja

Benso(a)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.2

0.6

40%

ja

Benso(a)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.5

30%

ja

Benso(b)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.2

0.7

30%

ja

Benso(ghi)-perylen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.3

1

40%

ja

Benso(k)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.1

0.4

20%

ja

Krysen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.55

30%

ja

Dibenso(a,h)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.2

0.5

30%

ja

Fenantren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0,6

2

30%

ja

Fluoranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.4

1.2

30%

ja

Indeno(cd)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.6

2

20%

ja

Pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.5

1.3

30%

ja

VÄGNING AV FILTER

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

PM1/PM2.5

vägning,
SS-EN 12341:2014 mod

µg

10

25

20

ja

PM10

vägning,
SS-EN 12341:2014 mod

µg

20

50

20

ja

stoft på kvartsplanfilter

vägning SS-EN 13284-1 del 1

mg

0.2

0.5

0.4

nej

stoft på kvartshylsor

vägning SS-EN 13284-1 del 1

mg

2

6

beräknas för varje prov

nej

Prenumerera på våra nyhetsbrev