Kvinna på en brygga
  1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster

Våra tjänster tar ert miljöarbete vidare

IVL utför forsknings- och konsultuppdrag inom hela miljö- och hållbarhetsområdet. Vårt arbete vilar på forskning och vetenskaplig grund och den som anlitar oss får all vår forskning på köpet. Vi har en bred kompetens med ingenjörer, miljövetare, beteendevetare, ekonomer och samhällsvetare. Tillsammans med er organisation utvecklar vi lösningar som bidrar till hållbara företag och ett hållbart samhälle.