1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra områden
  4. Miljödata
  5. Miljögifter i biologiskt material
Skog och träd

Miljögifter i biologiskt material

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket under en lång rad av år varit datavärd för miljögiftsdata som insamlats inom nationell och regional miljöövervakning.

Detta uppdrag håller på att avslutas och data kommer att föras över till ny datavärd. Befintliga databaser hos IVL kommer att hållas öppna fram tills att det nya datavärdskapet hos SGU är etablerat. Nedladdning av data fungerar precis som vanligt, via nedanstående länkar.

Miljögifter och metaller i biologiskt material (ej människa)

I denna databas lagras data från nationella miljöövervakningsprogram, som Kust och Hav, Sötvatten, Fjäll, Skog och Jordbruk, samt vissa regionala program. Gemensamt för data som lagras i databasen är att de ingår i undersökningar som är återkommande och systematiskt upplagda.

Börja lämpligen med att söka på Stations- och artsammanställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Denna sökväg ger dig en snabb överblick om innehållet i databasen, vilka matriser som provtagits och vilka ämnen som omfattas av databasen. Är du ute efter en särskild ämnesgrupp går det bra att söka direkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För en översikt över datavärdskapet se även Naturvårdsverkets registersida för miljögifter i biota Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och registersidan för screeningdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Screening av miljögifter

Screening av miljögifter omfattar data från delprogrammet Miljögiftssamordning (screeningundersökningar) samt övriga regionala data. Screeningundersökningarna utgör översiktliga inventeringar som är ett första led i att identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem.

Databasen omfattar miljödata i matriser som till exempel biota, sediment, luft, vatten, slam, mark. För en översikt över vilka ämnen som screenats i olika miljöer använd denna översikt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För en lista över undersökningar se registersidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att söka ut data från databasen använd detta sökformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev