Barn som flyger drake

Luftkvalitet och Nedfallsdata

Data och statistik för kvalitetssäkrade luftdata kan hämtas från databasen via nedanstående länkar.

Halter i luft:

Halter i nederbörd: