Olyckor och utsläpp i miljön

Vi utför skadebedömningar och jobbar förebyggande med akuta och långvariga utsläpp.

Miljöeffekter av föroreningar

Verksamhet inom industrin eller olyckshändelser som oljeutsläpp kan ha stora negativa miljöeffekter. Vi identifierar utsläppskällor, tar fram förslag på åtgärder, beräknar hur föroreningarna transporteras i miljön och vilka effekter de har på ekosystemen.

Skadebedömningar vid saneringsinsatser

Våra experter utför akuta skadebedömningar vid plötsliga utsläpp av farliga ämnen i miljön och ger rekommendationer på saneringsinsatser och skadeförebyggande arbete. Vi arbetar ofta på uppdrag av företag med tillståndspliktig verksamhet. Miljöpåverkan från gruvverksamhet hör till ett av våra styrkeområden.

Oljeutsläpp

IVL:s Oljeskadegrupp arbetar sedan 1970-talet med miljöeffekter av oljeutsläpp. Gruppen utvecklar och stöttar myndigheternas förebyggande och skadebegränsande arbete.

Vår forskning om markkemi och yttre påverkan är grundlig och tillämpad.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Sidan senast ändrad: 2023-03-08

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen