Hållbara livsmedelskedjor

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med hållbarhet längs hela livsmedelskedjan, i nära samverkan med bransch och offentlig verksamhet.

Hållbar upphandling av livsmedel

Vi stöttar kommuner och andra offentliga verksamheter med klimatanpassad och cirkulär livsmedelsupphandling.

Odling och förädling

Vi utvecklar teknik och metodik för framtidens hållbara livsmedelsproduktion, tillsammans med företag, myndigheter och andra forskare.

Matsvinn i livsmedelskedjan

Vi arbetar med förbättra hanteringen av livsmedel med åtgärder som minskar matsvinnet och sparar resurser.

Ett axplock av vårt praktiska arbete på livsmedelsområdet

Matsvinn

Man throwing away food.

Vi slänger 100 kg mat per person

De senaste beräkningarna som IVL, SLU och SCB har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket visar att vi slänger över en miljon ton livsmedelsavfall årligen, motsvarande 106 kg per person.

Vattenbruk

Odlad hummer i Lysekil

Kan odling och utplantering i svenskt vatten vara ett sätt att på sikt stärka beståndet av hummer? På Kristinebergs marina forskningsstation testar vi odling av hummer i kombination med ostron.

Stadsodling

Odling i system

Hållbar stadsodling

Hur kan stadsodling bidra till mer hållbara städer? IVL driver två forskningsprojekt som undersöker hur stadsodling kan främja hållbar livsmedelsproduktion i urban miljö.

Senaste nyheterna inom livsmedel

Tjänster IVL erbjuder inom livsmedel

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle.
Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

CLose-up of a green leaf with pink structures

Samarbete för minskat matsvinn - SAMS

Samarbete för minskat matsvinn, SAMS, är en nationell överenskommelse där aktörer i livsmedelskedjan samarbetar för att identifiera var livsmedelsavfall och matförluster uppstår och var orsaken finns. Frivilliga överenskommelser har visat sig vara framgångsrika i andra europeiska länder.

Nu ansluter sig alltfler aktörer till SAMS. Delta du också!

Odling i system

Sustainable Urban Farming

Sustainable Urban Farming är ett forskningsprojekt som ska utvärdera och analysera nuvarande och framväxande urbana jordbrukssystem med syfte att utveckla mer motståndskraftiga och hållbara livsmedelssystem i stadsmiljöer.

Kontakta IVL:s livsmedelsexperter

Johan Hulten ivl personal

Johan Hultén

Matsvinn och resurseffektivitet

Elvira Molin ivl personal

Elvira Molin

Hållbar upphandling
och livscykelanalys

Porträtt av man med grå bakgrund

Michael Martin

Livscykelanalys och hållbara livsmedelssystem

A portrait of a woman

Maria Ahlm

Matsvinn och cirkulära flöden

Forskning inom livsmedel

Vi bedriver forskning och utveckling inom hela livsmedelssystemet

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.