Resurseffektiva, giftfria och cirkulära flöden

Från linjära processer till cirkulär ekonomi. Vi hjälper näringslivet att göra avfall till en resurs.

Uppdrag för att sluta kretsloppen och stärka konkurrenskraften

En cirkulär ekonomi låter produkter och material leva så länge som möjligt. Matrester blir biogas, avloppsvatten blir dricksvatten och gamla kläder blir åter nya. Cirkulärt är det enda raka.

Hållbar design och materialval

Tänk efter före. Vi hjälper dig att göra kloka material- och designval som möjliggör att produkter och material kan lagas och återanvändas många gånger.

Hållbar konsumtion och produktion

Vi utformar resurseffektiva processer med minimerat spill och erbjuder vägledning för smartare användning av material, vatten och energi.

Insamling och ökad återvinning

Vi utvecklar och utvärderar nya sorterings- och insamlingssystem och återvinningstekniker, både från hushåll och industriella processer.

Återbruk i byggsektorn och biogasens potential - hör våra experter berätta

Läs mer om cirkulära flöden:

Byggavfall

Avfall från bygg- och rivningsverksamhet är en av de största avfallsströmmarna i Europa, både till volym och vikt. Mycket lite byggavfall återvinns eller återanvänds. Byggsektorn ger också upphov till mycket farligt avfall, nästan 40 procent av Sveriges farliga avfall genereras i byggsektorn.

Växande intresse för återbruk av bygg- och rivningsavfall

IVL medverkar i flera nationella och internationella forskningsprojekt som undersöker materialåtervinning och återanvändning av bygg- och rivningsavfall. Vi jobbar också nära kommunerna och på senare tid har intresset stigit från både offentligt och privat håll för återbruk av bland annat fast kontorsinredning. Vi utvecklar metoder för ökad återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall, ofta på uppdrag av företag med hänsyn också till utsläppsdata genom livscykelanalys.

Flaggskeppsprojekt och piloter inom cirkulära flöden

Electric car lithium battery pack and power connections

Storskalig återvinning av litiumjonbatterier

I projektet Eliminate tittar IVL tillsammans med Chalmers och Stellenbosch universitet i Sydafrika på återvinning av litiumjonbatterier för att se vilken teknik som är bäst ur miljö- och marknadsperspektiv.
Läs mer här.

Biogaskammare

Flytande biogas – en cirkulär uppstickare

Biogas är cirkulär ekonomi. Det kan framställas ur allt som är biologiskt nedbrytbart och användas för uppvärmning, för att framställa el och inte minst som drivmedel. Nu har produktionen av flytande biogas tagit fart och IVL är med på resan.
Läs mer här.

Illustration på en kvinna i badkar

Den smarta staden värmer sig själv

Varje år slösas mängder av energi bort i form av värme från till exempel tunnelbanesystem och avloppsvatten. IVL driver flera stora EU-projekt som tar fram ny kunskap och innovativa lösningar för att ta vara på dessa outnyttjade värmeflöden.
Läs mer här.

Forskning inom cirkulära flöden

Från linjära processer till cirkulär ekonomi

Tjänster vi erbjuder dig inom cirkulära flöden

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle.
Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Klimatanpassad och cirkulär upphandling

Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är nyckeln för att åstadkomma minskad klimatpåverkan, både nationellt och internationellt. Här berättar vi hur du går till väga.

Hållbar konsumtion

Svenska får på sommarbete

Svensk ullproduktion ger lägre klimatpåverkan

IVL har i ett projekt lett av Axfoundation analyserat hållbarheten för svensk ull. Resultaten tyder på att svensk ullproduktion kan ge lägre klimatpåverkan och har fler positiva effekter jämfört med andra länders ullproduktion.

Läs mer om projektet

Porträtt på en kvinna

I Kina handlar hållbar konsumtion om att spara energi

De viktigaste frågorna när det gäller hållbar konsumtion i Kina handlar om att spara energi och vatten, om ansvarsfull konsumtion och att minska matsvinnet, det säger Gao Si ansvarig för IVL:s kontor i Beijing.

Läs kommentaren från Gao Si

Porträtt av kvinna framför grå bakgrund

Hållbar konsumtion: Undvik trendprylar med kort livslängd

Konsumenter sitter fast i rutiner och beteenden som inte alltid är så lätta att ändra. Det säger Annelise de Jong, forskare inom hållbar konsumtion på IVL.

Läs kommentaren från Annelise

Återanvändning av avloppsvatten

Tekniken för att rena avloppsvatten till dricksvatten finns redan idag. Som ett bevis på detta bryggde IVL 2018 tillsammans med Nya Carneigebryggeriet och Carlsberg Sverige ölet PU:REST.

Ytterst handlar PU:REST om att slå ett slag för en hållbar vattenhantering och skapa uppmärksamhet kring de svenska och globala vattenfrågorna.

Centrum för cirkulärt byggande

Bygg- och rivningsavfall står för en tredjedel av Sveriges avfallsmängder. Men tusentals ton av det håller så hög kvalitet att det kan fortsätta användas. Digitala verktyg som underlättar återanvändning och en marknadsplats för återbrukat byggmaterial är delar av verksamheten inom projektet Centrum för cirkulärt byggande – samverkan för återbruk och cirkulära materialflöden i bygg- och fastighetssektorn.

Några av IVL:s experter inom cirkulära flöden

Ivl Sara Anderson

Sara Anderson

Cirkulär ekonomi,
biogas

Ivl medarbetare Annelise De Jong

Annelise De Jong

Beteendefrågor,
återvinning

Porträtt på en man

Erik Perzon

Textil,
plast

Liv fjellander

Liv Fjellander

Hållbar konsumtion,
delningsekonomi

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.