1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Referenscase
  4. Vi fick hjälp att bygga tankstationerför flytande biogas
upplyst busshållplats i Finland

Gasum fick hjälp att etablera 16 tankstationer för biogas

När finländska energibolaget Gasum skulle etablera tankstationer för flytande biogas i Sverige så behövde de hjälp. Hos IVL Svenska Miljöinstitutet hittade de Sveriges främsta experter på området, som gav dem expertstöd att på kort tid uppföra 16 stationer runt om i landet. Fler är på gång.

– Det har känts oerhört tryggt att kunna lämna över viktiga delar till någon som har spetskompetens. För oss har det Anders gjort varit avgörande för att kunna utveckla denna del av vår affärsplan, säger Mikael Antonsson, områdeschef för tung trafik på Gasum.

Mikael Antonsson talar om det faktum att Gasum uppfört 16 tankstationer för flytande biogas och att man planerar att bygga minst ett 100-tal till, något som IVL Svenska Miljöinstitutets biogasexpert Anders Hjort haft en central del i. Och fler är på gång.

Mikael Antonsson, områdeschef för tung trafik på Gasum:

Intresset för flytande biogas ökar kraftigt. Det är ett slags ”Greta-effekt”. Det enda som nu hindrar vår expansion är att det kan ta lång tid och vara krångligt att hitta mark att bygga stationerna på.

Anders Hjort rekryterades till IVL Svenska Miljöinstitutet för fem år sedan i en strategisk strävan att bygga upp kompetensen kring biogas. IVL köpte i samma veva företaget Anders Hjort arbetade på och knöt därmed till sig ytterligare experter på biogas. Det har stärkt kompetensen avsevärt. Anders Hjort har varit involverad i ett oräkneligt antal verksamheter kring biogas och har sedan länge upparbetade kontakter med Gasum.

Gasum är ett av finska statens energibolag på den nordiska energimarknaden i framförallt gassektorn. Just för lastbilar passar flytande biogas, eller LBG som det brukar förkortas, särskilt bra. LBG består av metan från rötning av matavfall och annat avfall som kyls ner till minus 160 grader. Då blir gasen flytande och har högre densitet. Flytande biogas räknas till ett av de klimatmässigt mest skonsamma bränslena.

A professionally taken picture of a man with blue and grey background

Problemet är att det än så länge inte finns så många tankstationer som erbjuder LBG. Och så länge det inte finns tankstationer så är det heller inga åkerier som är beredda att byta ut sin fordonsflotta till lastbilar med detta drivmedel.

– Det är hönan och ägget. Någon måste gå ut först. Och då valde vi att börja bygga innan marknaden fanns, säger Mikael Antonsson.

Men att bygga biogasstationer är inte en spikrak process, i synnerhet inte inledningsvis. Till att börja med behövs investeringsstöd, annars blir det inte ekonomiskt försvarbart.

En tankstation för biogas är avsevärt dyrare att bygga än en för diesel. Naturvårdsverket har ett stöd som går att söka, Klimatklivet, men det är ett krångligt förfarande som kräver expertkompetens för att ta sig igenom.

Anders Hjort och hans medarbetare Marita Linné på IVL Svenska Miljöinstitutet har formulerat ansökningarna till myndigheterna och skött kontakterna med dem. Det krävs enligt Mikael Antonsson ett slags spetskompetens att föra den nödvändiga diskussionen och dialogen med myndigheterna.

– Vi har låtit Anders ta hand om det. Det har varit en trygghet för oss att vi har vetat att detta skett på ett bra sätt. Vi uppskattar hans professionalism. Han levererar det han lovar och är genuint kunnig genom hela processen. Det är helt avgörande för oss att få dessa stöd. Och det har blivit rejäla summor i stöd för Gasum.

– De senaste åren har vi fått runt en halv miljard kronor i stöd från olika myndigheter. Anders har inte hjälpt oss med alla, men med de flesta, säger Mikael Antonsson.

Bland annat fick Gasum 200 miljoner kronor i investeringsstöd av Naturvårdsverket för att bygga tankstationerna. På mindre än två år stod det 16 stycken på plats.

Anders Hjort:
– Det är i princip alla tankstationer för LBG som finns i Sverige. Det brukar gå rätt bra när Gasum söker stöd för detta. Jag har samarbetat med dem länge och vi har ett ramavtal med dem.

Men det räcker inte med mackar, det måste finnas lastbilar som kan tanka där och de är än så länge försvinnande få. En lastbil har en genomsnittlig livslängd på sex till sju år och en ny som tankar flytande biogas är en halv miljon kronor dyrare i inköp än en dieseldriven.

Ett mindre åkeri vågar sig sällan på en sådan investering. Merparten av åkerierna i Sverige är småföretag med i genomsnitt 3,5 lastbilar per firma. Men för att åkerierna ska våga köpa dessa dyra men klimatvänliga lastbilar så finns det ett annat investeringsstöd där upp till 60 procent av merkostnaden täcks.

Hittills har Anders Hjort hanterat ansökningar för 900 lastbilar varav 600 beviljats enligt Mikael Antonsson. Gasum marknadsför på sin hemsida att man hjälper åkare kostnadsfritt att söka stöd inom Klimatklivet.

Skälet till att Naturvårdsverket har dessa generösa stöd beror på målet om ett klimatneutralt Sverige år 2045 och den omställning som därför måste till. De investeringar som ger största möjliga utsläppsminskning av klimatgaser per investerad krona får stöd. Och även om det i framtiden kan bli brist på avfall och restproduktioner så räknas biogas om en viktig fossilfri energikälla. Och det handlar om stora summor i stöd.

– Det gör det, men det är väl investerade pengar och samhällsekonomiskt försvarbart, säger Anders Hjort.

Anders Hjort understryker att biogasen inte räcker till allt utan att det behövs även andra förnybara drivmedel och förändrade vanor för att nå klimatmålet. Speciellt om man även tar hänsyn till att det finns konkurrerande användningsområden för biogas såsom industri och sjöfart.

– Man ska därför se biogas som ett komplement som ihop med andra förnybara drivmedel, drivlinor och alternativa mobilitetslösningar tillsammans kan ersätta användning av fossila bränslen inom transportsektorn, säger Anders Hjort.

För att ro i land ansökningarna om stöd krävs djupgående kunskaper i ämnet och dessutom något slags street-smarthet, enligt Mikael Antonsson på Gasum. Man måste kunna prata, inte bara med myndigheterna utan också med dessa ofta små åkerier så att de förmås att lämna ifrån sig data. Just ansökningarna för åkerierna beskrivs mer som tidsödande än komplicerade. Men tid är pengar för ett litet företag. 

Och i kontakterna med myndigheterna så uppskattar myndigheterna någon som kan regelverket och som förstår varför de ställer vissa krav.

– Du måste ha respekt att de har ett regelverk om varför det ser ut som det gör. Det handlar också om att vara transparant och inte hemlig. Då måste du också veta i grunden det du håller på med, säger Mikael Antonsson.

Gasum har ett ramavtal med IVL Svenska Miljöinstitutet, och behöver också hjälp med andra saker. Det kan vara alltifrån utredningar och omvärldsbevakning, nästan alltid handlar det om biogas.

– Det blir oftast Anders som vi anlitar. Det är lätt att göra det eftersom allting, timpris och annat, redan är färdigförhandlat, säger Mikael Antonsson.

De 16 tankstationerna står idag utspridda över landet med viss koncentration på Mälardalen och söderut, men även ett par stationer i Norrland. Detta är bara början av Gasums satsning. Inom något år så kommer ytterligare ett 50-tal att uppföras varav hälften i Sverige, berättar Mikael Antonsson.

– Men det räcker inte. Som jag bedömer det kommer det snart att behövas cirka 200 stationer runt om i landet, säger Mikael Antonsson.

Om Gasum

Ett bolag som är statsägt till 100 procent. Av aktierna ägs 73,5 procent av det statsägda Gasonia Oy och 26,5 procent direkt av den finländska staten.

Gasums omsättning uppgick 2019 till 1128 miljoner euro.

Bolaget beskriver sig själva så här: ”Vi är experter inom den nordiska gassektorn och energimarknaden. Tillsammans med våra samarbetspartner främjar vi utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid. Vi arbetar för en mer miljövänlig framtid genom effektiva gaslösningar.”

Om biogas

Biogas produceras från bland annat matavfall, slaktavfall och avloppsslam.

Produktionen av flytande biogas (LBG - Liquid Biogas) sker i ett kompletterande steg efter biogasproduktionen, där biogasen först separeras från koldioxid i ett så kallat ”polseringssteg”, sedan kondenseras gasen till flytande form genom att den kyls ner till cirka -162 grader. Metan som ärr huvudinnehållet i biogas, övergår från gas till flytande form vid -161,6 grader Celsius.

Potentialen av biogas från avfall och restproduktioner är cirka 5-7 terawattimmar.

Vill du veta mer?