1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Referenscase
  4. Verktyg för att mäta biogas
Avloppsreningsverk

Verktyg som förenklar prognos vid biogasproduktion

Biogasverktyget är en applikation som IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat åt Syvab, som driver avloppsreningsverket Himmerfjärdsverket. Verktyget används för att förenkla uppföljning och prognostisering av substrathanteringen vid biogasproduktion.

Syvab ville arbeta långsiktigt med uppföljning och prognostisering av sin biogasanläggning för att uppnå god gasproduktion och slamkvalitet i enlighet med lagkraven, men även för sina egna kvalitetsmål. För det krävdes ett verktyg där de kan räkna fram effekterna av förändringar i substratsammansättningen. De gav IVL i uppgift att ta fram ett sådant verktyg.

Visualiserar data i olika vyer

Slutresultatet blev lyckat. Verktyget kan visualisera data i flera olika vyer – historikvy, historikvy för externa substrat och prognosvy. Biogasverktyget ger användaren en snabb överblick av processprestanda i förhållande till lagens och certifieringssystemet Revaqs gränser samt genomsnittlig historisk avkastning. 

Dessutom kan det beräkna och redovisa effekterna av förändringar i substratblandning eller införande av nya substrat. Data lagras i en lokal databas som är tillgänglig i hela organisationen. Det gör att data kan delas mellan användarna. Verktyget går att överföra till andra företag som håller på med samrötning.

Vill du veta mer?

Kontakta Sara Anderson

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev