1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Referenscase
  4. Livscykelanalys av engångsmuggar

Livscykelanalys av engångsmuggar

Varje år används uppskattningsvis mellan en halv och en miljard engångsmuggar i Sverige. IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Håll Sverige Rent utfört en livscykelanalys av engångsmuggar. Studien visar att engångsmuggen är klart sämre för klimatet än en flergångsmugg.

Varje år används mellan 500 och 1 000 miljoner engångsmuggar i Sverige. Det motsvarar 50–100 engångsmuggar per person och år. Stiftelsen Håll Sverige Rent ville jämföra miljöpåverkan från engångsmuggar för on the go-kaffe med miljöpåverkan från flergångsmuggar för samma ändamål. Jämförelsen har utförts med hjälp av en livscykelanalys.

Studien fokuserar också på frågeställningen kring hur många gånger en flergångsmugg måste användas för att det ska löna sig klimatmässigt, jämfört med att konsumera motsvarande antal kaffe i engångsmuggar. Studien bygger på generella modeller och jämför därför inte specifika muggar utan mer generella typer av engångsmuggar och flergångsmuggar.

Sämre för miljön är flergångsmuggar

Studien visar att engångsmuggen är betydligt sämre för miljön än flergångsmuggen. Genom att använda flergångsmuggar kan vi alla bidra till att minska vår klimatpåverkan och samtidigt minska risken för att plasten från engångsmuggarna hamnar i havet, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

– Det lönar sig klimatmässigt att använda flergångsmuggar istället för engångsmuggar men man behöver använda dem omkring 15-45 gånger visar exemplen i studien vi nyligen gjort, säger Karin Sanne, LCA-expert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mest skräp kommer från land

Bambumuggen behöver användas omkring 15 gånger och termosmuggen cirka 45 gånger för att det ska löna sig klimatmässigt, jämfört med engångsmuggen. Det innebär att om man dricker kaffe på språng tre gånger i veckan behöver bambumuggen användas i ungefär fem veckor och termosmuggen i cirka 15 veckor.

– Plast i haven är ett av vår tids största miljöproblem och det mesta av skräpet kommer från land. Det enda sättet att stoppa nedskräpningen är att alla slutar skräpa ner. Ett enkelt sätt att dra sitt strå till stacken är att använda flergångsmugg, säger Johanna Ragnartz, VD för Håll Sverige Rent.

Vill du veta mer?

Kontakta Karin Sanne

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-27

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen