1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Referenscase
  4. Klimat- och sårbarhetsanalys för Botkyrka
Drönarbild på botkyrka

Klimat- och sårbarhetsanalys för Botkyrka

I en klimat- och sårbarhetsanalys som IVL tagit fram för Botkyrka kommun beskrivs hur kommunens bebyggelse, vägar, vatten och avlopp kan påverkas av bland annat ökad nederbörd, höjda vattennivåer i sjöarna och högre temperaturer.

Efter att ha tagit till sig innehållet och budskapen i den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen beslutade Botkyrka kommun att göra en egen motsvarande utredning som skulle ligga till grund för kommunens översiktsplan. Uppdraget lades på IVL som har undersökt om var och hur klimatförändringarna till år 2100 kan påverka Botkyrkas befintliga bebyggelse och infrastruktur.

Pekar ut vilka åtgärder som måste vidtas

I den klimat- och sårbarhetsanalys som IVL tog fram beskrivs hur Botkyrkas bebyggelse, vägar, vatten och avlopp kan påverkas av bland annat ökad nederbörd, höjda vattennivåer i sjöarna och högre temperaturer.

Vidare undersöktes bland annat hur kommunen i framtiden ska planera för att undvika ökad sårbarhet och ökade kostnader för klimatförändringarna, liksom vilka restriktioner som kan bli nödvändiga för ny bebyggelse och vilka anpassningsåtgärder som måste vidtas. Med anledning av resultaten gav kommunfullmäktige i Botkyrka i uppdrag åt flera nämnder att gå vidare med fördjupade studier och åtgärder.

Klimatanpassningsplan ses som en nödvändighet

Allt fler kommuner har nu börjat arbeta mer aktivt med klimatanpassning. Att ta fram en klimatanpassningsplan ses idag av många som en nödvändighet för att möta kommande klimatförändringar.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev