1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Internationellt arbete
 4. Kina
 5. Minskat mikroplastutsläpp i textilbranschen
The image shows textile fiber

Minskat mikroplastutsläpp i Kinas textilbransch

Kina har världens största textilproduktion och står för mer än två tredjedelar av den globala förbrukningen av kemiska fibrer. Uppskattningsvis bidrar syntetiska textilier till ett globalt utsläpp av 0,2 - 0,5 miljoner mikroplaster i haven varje år. I projektet PRO-MP ska mängder mikroplaster som släpps ut minska genom nya reningsmetoder.

Mars 2021 fick IVL Kina två miljoner norska kronor från Handelens Miljøfond (Norska detaljhandlares miljöfond) för projektet PRO-MP. Med fokus på nedan utmaningar var det övergripande målet att bidra till ett minskat mikroplastutsläpp från textilindustrin i Kina.

Utmaningar i projektet

För att genomföra projektet identifierades ett antal utmaningar inför:

 • Begränsad mängd data om mikrofiberutsläpp från textilindustrin
 • Begränsad mängd data om avlägsnandet av mikrofibrer i reningsverk
 • Få tidigare försök att minska mikrofibrer
 • Stora mängder avloppsvatten som släpps ut

Som första steg genomfördes undersökningar på textilfabriker. De visade att förbehandlingsprocessen av textilier genererade mer mikroplaster än färgning och efterbehandlingsprocesserna, större delen av mikroplasterna var mindre än 100 mikrometer (levande celler är cirka 10 mikrometer) och attt den vanligaste typen av mikroplast är polyamid. När färgnings- och tryckprocesserna undersöktes visade det sig att jämfört med den traditionella färgningprocessen kan en ny metod producera avsevärt lägre mängder mikroplast.

Koagulering och filtrering

I reningsverk tillhörandes textilfabriker används oftast reningsmetoder i tre steg. Processen inleds med koagulering för att avlägsna fasta partiklar, sedan sker sedimentering i två steg till att slutligen filterprocesser tar vid. IVL Kinas tekniktest visade att:

 1. Vanliga koaguleringsmedel som FECI3, PFC och PAC är mer effektiva för att avlägsna partiklar större än 50 mikrometer
 2. FECI3 var något mer effektiva än övriga medel
 3. En enda sandfiltreringsprocess kan avlägsna cirka 20,6 respektive 13,3 procent mikroplast från in- och utflödet
 4. Koagulering och sandfiltrering avlägsnade 71 procent av alla mikroplaster i inflödet, vilket innebär att kombinationen kan användas för att avlägsna mikroplaster från textilavloppsvatten

 

Kontakta oss

Prenumerera på våra nyhetsbrev