1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Utveckling av renare vatten i kinesiskt tillväxtområde
Vatten vid en bro

Renare vatten i Tianjin Binhai

Binhai, officiellt känt som Tianjin Binhai New Area (TBNA), är ett nyutvecklat statligt tillväxtområde i Kina. Området ligger vid kusten i Bohai öster om Tianjins huvudsakliga stadsområde, en zon med rika naturresurser och stora våtmarker med höga naturvärden. Tillväxten bromsas dock av svåra miljöproblem som brist på rent vatten.

På grund av områdets snabba industrialisering och urbanisering står de lokala vattenmyndigheterna inför komplexa utmaningar med klimatförändringar, vattenbrist, föroreningar och försämrade ekologiska värden.

Projektet Renare vatten i TBNA utgör en del av programmet EU China Environmental Sustainability Program (ESP). Det syftar till att stödja utvecklingen av en hållbar vattenhantering för kuststäderna i Haiflodens avrinningsområde genom forskning och utveckling av åtgärder. Det omfattar både policyförändringar, tekniska åtgärder för att minska föroreningsbelastningen på vattensystemet och ekologisk restaurering för att återskapa ekosystemtjänster för naturlig vattenrening. En övergripande målsättning är förbättrad resurshushållning och renare vattenmiljö till nytta för samhälle och ekosystem.

EU China Environmental Sustainability Program lanserades 2012 med syfte att stödja Kinas ansträngningar att uppfylla de mål som anges i den nationella tolfte femårsplanen för miljöskydd: minska vattenföroreningar och föroreningar av tungmetaller, samt förbättra återvinning och utnyttjande av fast avfall.

Projektfakta

  • ESP Tianjin
  • Budget: 1,3 M EUR
  • Samarbetspartners: 4
  • Period: 2013 - 2016