1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. SCOREwater: Smart hållbar vattenhantering i storstäder
Personer som går på väg

SCOREwater: Smart vattenhantering i storstäder

Klimatförändringar och urbanisering ökar städernas utmaningar med att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar. EU-projektet SCOREwater vill få till en motståndskraftig vattencykel i städerna med hjälp av digitalisering. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

I projektet tittar man på hur sensorer och digitala verktyg kan användas för att få bättre kunskap och bättre beredskap att hantera olika förändringar. För att utveckla verktyg som olika användare – kommuner, företag, medborgare och det civila samhället – har verklig nytta av sker teknikutveckling och tester i nära samarbete mellan användare och teknikutvecklare. Projektet ska utveckla digitala tjänster, spel och olika upplevelser, som städerna kan använda sig av för att öka medvetenheten och engagemanget för vattenfrågor.

Kunskap och data som samlas in samlas på en digital plattform. På så sätt kan projektpartners lära av varandra och utnyttja varandras kunskaper och resultat. Informations- och kommunikationstjänster och verktyg som SCOREwater utvecklar görs tillgängliga för flera städer via samma plattform. Flera befintliga tekniska plattformar och tjänster kommer att anslutas till den digitala plattformen.

Med hjälp av dessa digitala tjänster ger projektet möjlighet till ekonomiska besparingar både vad gäller underhåll och driftkostnader för vattensystemen. Dessa tjänster ska i sin tur ge nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag inom vatten- och IT-sektorn.

14 organisationer i tre europeiska städer är med i SCOREwater. I Barcelona ska en metod användas för ”avloppsociologi” för att analysera livsstilsvanor baserat på vattenkvalitetsmätningar i avloppssystemet. I Amersfoort ska man titta på nya tekniker för vattenmängdskontroll och hydrologisk modellering. I Göteborg har man fokus på hur motståndskraften mot höga vattenflöden kan förbättras genom övervakning på byggarbetsplatser.

Se filmen från projektets slutkonferens

Projektfakta

  • Projektnamn: Scorewater
  • Budget: 5,8 MEUR
  • Finansiär: EU Horizon 2020, projektnummer 820 751
  • Samarbetspartners: ICRA (Spanien), EURECAT (Spanien), IERMB (Spanien), SCAN (Spanien), Talkpool (Sverige), Swedish Hydro solution (Sverige), Göteborgs kommun, CIVITY (Nederländerna), Amersfoort kommun (Nederländerna), Future City (Nederländerna), BCASA (Spanien), Hydrologic (Nederländerna), Universeum, (Sverige).
  • Period: 2019 - 2023