1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Skog
 5. Livscykelanalys av skogsbruket - Mistra Digital forest
Skog och träd

Livscykelanalys av skogsbruket – Mistra Digital forest

IVL deltar i programmet Mistra Digital Forest som leds av Skogsindustrierna. Programmet är inriktat på digitalisering för effektivare skogsbruk och IVL bidrar med vidareutveckling av metoder för livscykelanalyser och hållbarhetbedömningar för biobaserade produkter.

IVL kommer även att utveckla verktyget BioMapp för beräkning och visualisering av materialflöden från skogsbruket. Visualiseringen kommer att inkludera indikatorer för hållbarhet för hela skogsbrukets värdekedja. Ett långsiktigt mål är att lägga grunden för ett digitalt system för kommunikation av olika miljö- och hållbarhetsaspekter.

Inom IVL:s delar av programmet kommer fokus att ligga på följande uppgifter:

 • Cirkularitet och hållbarhet
 • Hållbara möjligheter för nya och traditionella produkter och material – optimera tillgång av råvara baserat på trädslag och egenskaper
 • Visualisering för fördjupad förståelse av skogsbruket

Projektfakta

 • Mistra Digital forest-WP3
 • Budget Totalt 103,5 MKR
 • Finansiär: Skogsindustrierna
 • Samarbetspartners: Mistra Digital Forest
 • Period: 2019 - 2022