1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Miljödata
  5. Uppkomst och behandling av avfall i Sverige
Överfull papperskorg

Uppkomst och behandling av avfall i Sverige

Vartannat år samlar IVL genom SMED, Svenska Miljöemissionsdata, in uppgifter om uppkomst och behandling av avfall i Sverige. IVL projektleder på uppdrag av Naturvårdsverket.

Just nu pågår arbetet med att sammanställa statistiken för 2020, vilken kommer att publiceras senare under 2022. Data publiceras av SCB samt Eurostat (European statistical Office).

IVL projektleder arbetet tillsammans med SCB, samt leder arbetet med att ta fram rapporten Avfall i Sverige 2020. I rapporten beskrivs samhällets avfallsflöden och mål som satts inom avfallsområdet följs upp. Avfallsmängder inom olika sektorer kartläggs och information om hur avfallet behandlats sammanställs.

Projektfakta

  • Projektnamn: SMED ASP 2022
  • Budget: ca 4,5 miljoner sek
  • Finansiärer: Naturvårdsverket
  • Samarbetspartners: SMED (SCB)
  • Period: 2021 - 2022