Kläder som hänger

Hållbart mode genom kretslopp

Produktion och handel med kläder är en av världens största branscher, och avtrycket på miljön är betydande. Dessutom växer konsumtionen. Möjligheterna att hantera begagnade textilier på ett ekonomiskt och resurseffektivt sätt saknas idag.

I forskningsprogrammet Mistra Future Fashion ska forskare se hur man kan förändra systemet inom den svenska modebranschen mot en mer hållbar utveckling inom industrin såväl som i samhället i stort. Samtidigt vill man stärka den svenska modeindustrins konkurrenskraft genom att visa att Sverige är ett föregångsland för en sådan utveckling.

IVL deltar i den andra fasen av projektet och arbetar bland annat med att utvärdera affärsmodeller för ökad återanvändning, kollektivt mode som till exempel klädbibliotek, kartläggning av hinder för ökad fiberåtervinning samt utvärdering av olika politiska styrmedel och utveckling av scenarier för hur ett producentansvar för textil i Sverige skulle kunna se ut.

Forskningsprogrammet andra fas är uppdelat i fyra teman med olika frågeställningar:

  • Hur designar vi för en cirkulär ekonomi?
  • Hur stimulerar vi en mer cirkulär leverantörskedja?
  • Hur kan man som användare bidra till ett mer hållbart mode?
  • Hur ökar vi den textila återvinningen?

Forskning ska leda fram till rekommendationer, riktlinjer och praktiska verktyg för att uppnå en cirkulär ekonomi och leverantörskedja, mer hållbarakonsumtionsmönster och en ökad återvinningsgrad av textilier. Mistra Future Fashion finansieras främst av Mistra, och leds av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Projektfakta

  • Mistra Future Fashion
  • Budget: 40 MSEK
  • Samarbetspartners: Chalmers, Copenhagen Business School, MoRe Researh, University of the arts London, Stockholm Business School, PlanMiljö, RISE, Re:newcell, The Sweish School of TExtiles, Swerea, IIIEE, Stockhol School of Ecoomics
  • Period: 2015 - 2019