1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Kemikalier
  5. Ökad vatteneffektivitet inom den europeiska kemiindustrin
Vatten i en maskin

Ökad vatteneffektivitet inom den europeiska kemiindustrin

EU-projektet E4Water utvecklar nya metoder och processtekniker för en ekonomiskt och ekologiskt effektiv vattenförvaltning inom den europeiska kemiindustrin. IVL Svenska Miljöinstitutet ansvarar för den miljömässiga utvärderingen i projektet.

Syftet med E4Water är att få till ett paradigmskifte inom den europeiska kemiindustrin för att skapa ett genombrott inom industriell vattenbehandling och förvaltning. Projektet fokuserar särskilt på de samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska utmaningarna där innovativa lösningar behövs för att frikoppla tillväxten från vattenanvändning. Målet är att minska vattenanvändningen med 20-40 procent, minska avloppsvattenproduktionen med 30-70 procent och energianvändningen med 15-40 procent i de fallstudier som genomförs.

I konsortiet bakom E4Water ingår stora kemiska industrier, ledande europeiska företag inom vattensektorn och innovativa FoU-center och universitet. Projektet pågår i fyra år och leds av tyska Dechema.

Projektfakta

  • E4Water
  • Budget: 17 MEUR
  • Samarbetspartners: Dechema
  • Period: 2012 - 2016