1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Hur blir samhället om BNP-tillväxten avtar
Barn pekar på en jordglob

Hur blir samhället om BNP-tillväxten avtar

Vad händer om den nuvarande BNP-tillväxten inte fortsätter? Hur ser ett sådant samhälle ut? Vad skulle det innebära för vår livskvalitet och för vår välfärd? Det är frågor som ställs i ett femårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt om framtiden.

En misslyckad tillväxtpolitik, en finansiell kris eller en politisk omstyrning mot mindre konsumtion skulle kunna leda till minskad BNP-tillväxt. Vad händer då? Forskarna ska i detta projekt undersöka hur en hållbar samhällsutveckling skulle kunna se ut om tillväxten bromsar upp.

Inom Bortom BNP-tillväxt - Scenarier för hållbart samhällsbyggande, som projektet heter tas fyra olika scenarier fram som visar Sverige år 2050: Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten, Kollaborativ ekonomi, Automatisering för livskvalitet och Lokal självförsörjning.

KTH samordnar projektet som förutom IVL Svenska Miljöinstitutet inkluderar VTI, Uppsala universitet, Södertörns högskola och Lunds universitet. Till projektet finns också en rad samhällsaktörer knutna såsom TCO, MSB, näringsdepartementet, Västra Götalandsregionen och ett antal kommuner.

Projektfakta

  • Bortom BNP-tillväxt - Scenarier för hållbart samhällsbyggande
  • Budget: 22,8 miljoner
  • Period: 2013 - 2018

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen