ett bort fullt av grönsaker

Hållbar upphandling av livsmedel

Livsmedelsproduktion och konsumtion står för så mycket som 20-30 procent av människans utsläpp av växthusgaser. Samtidigt som det finns ett stort behov av att etablera ett hållbart livsmedelssystem, finns i dag begränsad kunskap och insikt om hur detta ska gå till.

Under senare år har ett flertal studier identifierat hållbar offentlig upphandling som ett effektivt verktyg för att påverka livsmedelsproduktionen i en mer hållbar riktning, både avseende miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Detta projekt syftar till att stärka hållbar offentlig upphandling som ett verktyg för mer hållbar matproduktion och konsumtion i samarbete med intressenter längs hela värdekedjan.

Målet är att ta fram ett kriteriekoncept som kan hjälpa olika parter att välja bättre alternativ genom dialog och samarbete mellan aktörer längs livsmedelsvärdekedjan, från producent till grossist och slutligen upphandlare och konsument.

Projektet utförs av en doktorand hos IVL i samarbete med KTH.

Projektfakta

  • Offentlig upphandling för hållbar livsmedelskonsumtion
  • Budget: 3 MSEK
  • Finansiär: Formas-Framtidens forskningsledare
  • Samarbetspartners: KTH- Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
  • Period: 2018 - 2021

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-15

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen