1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Energi
  5. Radikal innovation för energiomställning
Rapeseed in Sweden

Radikal innovation för energiomställning

Forskningsprojektet fokuserar på hur kombinationer av företagsinterna faktorer och externa faktorer skapar förutsättningar för etablerade energiföretag att implementera radikal innovation. Projektet som startade i början av 2022 är ett samarbete mellan IVL och Högskolan i Halmstad.

Omställningen till ett mer hållbart energisystem kräver att etablerade energiföretag implementerar innovationer som är radikala jämfört med företagens befintliga kompetensbas eller marknadsförhållanden. Forskning om hur faktorer påverkar etablerade företags benägenhet att implementera radikala innovationer visar på att det finns komplexa samband.

Studien erbjuder ett nytt sätt att förstå denna komplexitet genom att genomföra en kvalitativ jämförande analys. I studien ingår 20 till 50 svenska regionalt etablerade energiföretag som har implementerat eller förkastat radikala innovationer. Detta gör det möjligt att systematiskt studera hur faktorerna påverkar som en helhet. Projektet kommer inte söka efter generella enskilda lösningar eller särskilda kritiska faktorer. Istället kommer projektet att erbjuda flera olika framgångsrika kombinationer av faktorer som visar på förutsättningar för etablerade energiföretag att implementera radikala innovationer, som medför ökad användning av nya tekniker, energitjänster samt ändrade beteenden vilket är centralt för energiomställningen.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan IVL och Högskolan i Halmstad

Projektfakta

  • Konfigurationer för energiomställning
  • Budget: 1,47 MSEK
  • Finansiär: Energimyndigheten
  • Deltagande forskare: Eugenia Perez Vico, Högskolan i Halmstad
  • Samarbetspartner: Högskolan i Halmstad
  • Period: 2022 - 2024

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2022-05-10

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen