1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Resource – storsatsning på resurs- och avfallsforskning
Olika typer av plastavfall

Resource – storsatsning på resurs- och avfallsforskning

Ambitionerna är höga för Resource, Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet. Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall, och för det behövs nya tekniska lösningar, affärsmodeller och processer.

De tre huvudområdena för forskningen inom Resource är mindre avfall, brutet fossilberoende och hållbar materialförsörjning, och genom dessa områden stödjer man framtagandet av innovationer som kan bidra till ett effektivare användande av resurser, i både samhälle och näringsliv. Visionen är att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall.

Resource är utsett till ett strategiskt innovationsprogram (SIP), vilket innebär att det har stor vikt för Sveriges internationella konkurrenskraft och för att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Bakom satsningen står Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Programmet leds av RISE Research Institutes of Sweden i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industriteknik och Swerea. IVL är ansvarig för ett av huvudområdena, mindre avfall, och gemensamt ansvarig med RISE för kommunikationen av programmet.

Projektfakta

  • Resource
  • Period: 2016 - 2018