1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Cirkulära flöden
 5. Överenskommelse för att minska matsvinnet
Frukter, bär och grönsaker

Samarbete för minskat matsvinn

Samarbete för minskat matsvinn (förkortas SAMS) är en frivillig branschöverenskommelse där aktörer från alla delar av livsmedelskedjan samarbetar för att stoppa matsvinnet i Sverige. SAMS är också en del av regeringsuppdraget för minskat matsvinn.

Överenskommelsen innebär att aktörer i livsmedelskedjan, inklusive myndigheter, samarbetar för att identifiera var livsmedelsavfall och matförluster uppstår och vad orsaken är. På så sätt kan problemen åtgärdas och lösningar spridas till fler. En överenskommelse är mer flexibelt än lagstiftning, då den enklare kan justeras och anpassas till förändrade omständigheter.

Samarbete har även visat sig vara kostnadseffektivt, enligt en stor studie utförd av World Resources Institute och brittiska WRAP*. Företag som investerar i minskat matsvinn sparar i genomsnitt 14 gånger investeringen och besparingarna i samhället är mer än 250 gånger högre än investeringen. Det beror framför allt på minskade utgifter i hushållen.

Samarbete för minskat matsvinn har ett fristående kansli som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet. Kansliet bedriver omvärldsbevakning samt sprider kunskap om goda exempel och resultat från projekt.

Hur arbetar SAMS?

SAMS arbetar för att stoppa matsvinnet genom att

 • Samla den svenska livsmedelsbranschen och arbeta längs hela värdekedjan.
 • Samordna mätning och datarapportering.
 • Ta fram, driva igenom åtgärdsförslag och visa på deras effekt.
 • Bevaka, sprida information om och delta i forskning och utveckling.
 • Samla in och sprida bästa praxis om matsvinn.
 • Vara en remissinstans för lagstiftning och regelverk inom matsvinnsområdet.

Vilka är fördelarna med att vara med?

Deltagarna får en chans att visa att man arbetar med att minska livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn. Genom mätningsarbete får man koll på verksamhetens livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn och kan jämföra sina data med andra i branschen. Forumet och arbetsgrupper inom SAMS ger en stor möjlighet att skapa projekt där flera aktörer i livsmedelskedjan medverkan.

Vill din organisation vara med? Ta kontakt med personerna nedan!

Läs mer på webbplatsen för Samarbete för minskat matsvinn Öppnas i nytt fönster.

*The business case for reducing food loss and waste, 2017, Champions 12.3.

Projektfakta

 • Samarbete för minskat matsvinn (SAMS)
 • Budget: 3,4 MSEK (totalt)
 • Finansiär: Regeringsuppdraget för minskat matsvinn samt deltagarna
 • Deltagare: Allwin, Arla, Axfoundation, Bama, Compass Group, Coop, Coor, Deligate, Esmiley, Generation Waste, Greenfood, Ica, Jordbruksverket, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsverket, Martin & Servera, Matsvinnet, Menigo, Naturvårdsverket, Norrmejerier, Orkla, Paulig, Potatisodlarna, Recollab, Rise, Sodexo, Sustainable Food Waste, Svenska Köttföretagen, Sveriges Stadsmissioner, Visita, Ätbart
 • Period: 2020 - 2025