1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Minskade stick– och skärskador i vården
Person som ska ta blodprover

Minskade stick- och skärskador i vården

Stick- och skärskador är vanliga inom hälso- och sjukvården. I det här projektet utvecklar IVL webbsidor som ger vårdens beslutsfattare underlag i sitt arbete med att upphandla sticksäkra produkter och utbilda anställda.

För att minska stick- och skärskador behövs kunskap om orsaker till skadorna samt en strategi för att minska riskerna. På webbplatserna ska det också finnas tips och råd för hur man kan minska skadorna. Forskarna kommer även ta fram ett underlag för avvikelserapportering.

Projektfakta

  • Minskade stick- och skärskador i vården
  • Budget: 1,9 MSEK
  • Finansiär: AFA Försäkring
  • Period: 2012 - 2013

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2023-04-26

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen