1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Kartläggning av endotoxiner i arbetsmiljön
Runda tunnor som står tomma

Kartläggning av endotoxiner i arbetsmiljön

Endotoxin är ett potent bakteriegift associerat bland annat med nedre luftvägsinflammationer, nedsatt lungfunktion och astma. Nya europeiska studier visar att endotoxinhalterna utgör en hälsorisk för personal som hanterar avfall. Endotoxinhalten kan skilja sig åt inom en och samma anläggning, till exempel mellan arbetsuppgifter och arbetsstationer, och kan även spridas utanför anläggningen.

Detta projekt ska kartlägga fria respektive bundna endotoxiner samt typer inom avfallsanläggningar och relatera halterna till föreslaget gränsvärde samt i litteraturen beskrivna hälsorisker. Resultaten kan leda till andra slutsatser om exponering, risker och åtgärdsbehov än när enbart andelen fria endotoxiner utvärderas.

Projektet berör även andra branscher där endotoxin kan förekomma, bland annat inom jordbruk, avloppsreningsverk, träindustrin samt metallindustrin (skärvätskor). Metoderna och tillämpningen inom projektet är unika och ger IVL en särställning både nationellt och internationellt i en tid då kartläggning av endotoxin blir alltmer viktigt i och med förslaget på nytt gränsvärde.

Projektfakta

  • Kartläggning av endotoxiner i arbetsmiljön
  • Budget: 1 350 000 SEK
  • Period: 2014 - 2015

Prenumerera på våra nyhetsbrev