1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Forskning om bättre luftkvalitet i fordon
Bilar som står på en parkering

Forskning om bättre luftkvalitet i fordon

Vilka är de viktigaste källorna till luftföroreningar i fordonskupéer, hur ser luftkvaliteten för förarna ut, och framförallt, hur kan den förbättras? Det ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Volvo och Göteborgs universitet ta reda på.

Huvudfokus ligger på partiklar och att undersöka hur utformningen av fordonets ventilation och luftreningsutrustning påverkar luftkvaliteten i fordon, samt att utveckla robusta och effektiva verklighetsbaserade testmetoder för mätning i trafik.

I arbetet ingår parallella mätningar i och utanför fordonet under körning i varierande trafik-, luftförorenings- och vädersituationer. Man kommer att undersöka både luftkvalitet och temperaturförhållanden, vilka båda är viktiga faktorer för innemiljön i fordonet. Genom att dessa faktorer påverkar förarens psykiska och fysiska kondition spelar de i förlängningen en viktig roll även ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Projektfakta

  • Vägar till förbättrad luftkvalitet i fordon
  • Budget 12,4 MSEK
  • Samarbetspartners: Volvo och Göteborgs universitet
  • Period: 2015 - 2017

Prenumerera på våra nyhetsbrev