4GDH – framtidens fjärrvärme

Den fjärde generationens fjärrvärme, kallad 4GDH, innebär leverans av värme med en betydligt lägre temperatur än med nuvarande konventionell fjärrvärmeteknik. Med lägre temperaturer i värmedistribution underlättas omställningen till ökad restvärmeåtervinning och användning av förnybar energi. IVL driver flera projekt som handlar om att ta fram ny kunskap, innovativa lösningar och affärsmodeller på området.

Den fjärrvärmeteknik som används idag utvecklades för ett energisystem som var baserat på fossila bränslen och hög efterfrågan på värme. Den framtida värmemarknaden kommer att präglas av motsatta förutsättningar med fossilfrihet och lågt värmebehov i byggnader.

Med lägre temperaturer i värmedistributionen möjliggörs både ökad återvinning av restvärmekällor och ökad användning av förnybara energikällor. En annan fördel med den nya fjärrvärmetekniken är att kostnaderna för värmetillförsel blir lägre jämfört med dagens lösningar.

För att vara i linje med framtida marknadsvillkor behöver fjärrvärmetekniken uppdateras.

IVL har flera experter med kompetens och kunskap om den nya fjärrvärmetekniken och kan genomföra analyser av vad som händer i energisystemet när fjärrvärmeproduktion och distribution förändras – på kvarters-, stads- eller nationell nivå. Därtill finns verktyget Tidsstegen som kan användas för att studera effekten av olika uppvärmningssystem i fastigheter.

Flexibilitet i fjärrvärmesystem är en annan viktig faktor som IVL arbetar med genom ett större, internationellt projekt (Flexi Sync). En viktig del i omställningen av fjärrvärmesektorn är att finna en bärkraftig ekonomisk modell för detta. IVL har arbetat med att ta fram affärsmodellskoncept för olika lågtempererade värmelösningar i flertalet internationella projekt (Sun Horizon, ReUseHeat, So What och Rewardheat). Inom ramen för affärsanalysen studeras riskfaktorer, barriärer, värdeskapande samt intäkts- och kostnadsmodeller.

IVL arbetar även med att kartlägga vilken kunskap som redan finns avseende lågtempererad fjärrvärme globalt och ingår i en grupp som ska ta fram en handbok kring den nya teknikens implementering.

Vill du framtidssäkra din fjärrvärmeaffär eller få hjälp med att förstå lågtempererad fjärrvärme?

Kontaktperson: Kristina Lygnerud

För mer information se:

Reuseheat

Rewardheat

So What

Flexi-Sync

www.sunhorizon.eu

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom hållbara transporter. Fyll i din mejladress, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Klimat och energi

5 tips för att minska din klimatpåverkan - Klimatkontot hjälper dig på vägen

Nyheter

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.