Nollvision för olyckor och ohälsa på arbetsplatsen

Folder till rapport B2378 Nollvisionen- Forskningsstöd för nollvisionen för olyckor och ohälsa inom stål-, massa- och pappersindustrin.

Sammanfattning

Med utgångspunkt från forskningsstudien om arbetsmiljö och säkerhetskultur, sammanfattas i foldern studiens resultat samt tips och rekommendationer för hur en hållbar säkerhetskultur kan skapas.

Medarbetare: Maria Vigren, Fanny Isaksson Lantto

Typ: Annan publikation

År: 2020

Rapportnummer: B2378-Folder

Författare: Maria Vigren, Fanny Isaksson Lantto

Ladda ner publikation