Increasing re-use of construction and demolition materials and products - Measures for prevention of waste at Swedish recycling centres

Den här genomförbarhetsstudien har syftet att kartlägga och systematisera föreskriftande tekniska- och ekonomiska aspekter som är viktiga för återanvändning av bygg- och rivningsavfall. Studien fokuserar främst på material som finns tillgängliga på återvinningscentraler (före och efter det kommer till återvinningscentraler) huvudsakligen från hushållens renovering. Information för studien insamlades främst genom undersökningar, intervjuer, litteratur och observationer på plats vid återvinningscentraler. Den här rapporten finns endast på engelska. Svensk sammanfattning finns i rapporten.

Sammanfattning

Lågt intresse bland potentiella kunder är en av de viktigaste utmaningarna för återanvändning i större skala. Detta beror delvis på volym- och kvalitetsbegränsningar och högre kostnader (enligt företagen), både när det gäller demontering och förberedelse för återanvändning samt transporter. Andra frågor avser begränsningar och kostnader för lagringsutrymme, korrekt hantering under lagring och de potentiella riskerna för oönskade/farliga ämnen finns i återanvändningsströmmen. Dessutom finns det betydande brist på information om föreskrifter om omvänd logistik och hantering av återanvändbara bygg- och rivningsmaterialflöden. I studien presenterar vi också goda exempel och fallstudier som försöker adressera flera av de ovannämnda utmaningarna. Ett screeningverktyg, som Materialatlas för kvalitet och riskbedömning av olika bygg- och rivningsprodukter, kan potentiellt förbättra informationen om materialsäkerhet och risker för miljö vid återanvändning av material. Konceptet ”re-purposing” kan också vara användbart för att övervinna utmaningar relaterade till produkt- och materialdiversitet. Initiativ som utnyttjar detta koncept erbjuder vanligtvis ett gott urval av återanvändningsidéer som ofta är tillämpbara återanvändningsapplikationer i konstruktion, renovering eller olika konstnärliga tillämpningar. Informationsplattformar som till exempel Digital marknadsplats”, Digitalproduktdatabas och/eller digitalt delnings plattform utformade för att minska transaktionskostnaderna för omvända logistikkedjor för återanvändbara tillgångar.

Medarbetare: Jurate Miliute-Plepiene

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C547

Författare: Jurate Miliute-Plepiene, Rikke Marie Moalem

Ladda ner publikation