Forskning- och innovationsagenda för återvinning av näringsämnen ur avlopp

En FoI-agenda som främjar ökad cirkulär hantering av näringsämnen med ursprung i avlopp.

Sammanfattning

FoI-agendan har tagits fram för att möjliggöra dialog om cirkulär hantering av näringsämnen i avloppsfraktioner, mellan forskningsfinansiärer och -utförare, civilsamhällets organisationer, offentlig sektor och näringsliv.

Medarbetare: Staffan Filipsson, Klara Westling

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C543

Författare: Klara Westling, Staffan Filipsson, Emma Lundin Erik Kärrman

Ladda ner publikation