The municipal wastewater treatment plant of the future – A water reuse facility

Simrishamns kommun har tillsammans med IVL utformat, uppfört och utvärderat en fullskalig anläggning för avlägsnande av mikroföroreningar som exempelvis läkemedel och hormonstörande ämnen från kommunalt avloppsvatten. Utvärderingen av de tre parallella avancerade behandlingsystemen visar en extra rening av läkemedel men också andra föroreningar. Dessutom visade utvärderingen att det behandlade vattnet genom mikrofiltrering och ozonering följt av ett mikrobiologiskt filter resulterar i ett återvinningsbart vatten om det kompletteras med desinfektion. Den här rapporten finns endast på engelska.

Sammanfattning

Under 2015 beslutade Simrishamn kommun, tillsammans med IVL, att starta ett projekt för design, uppbyggnad och utvärdering av en fullskalig anläggning för avlägsnande av mikroföroreningar som läkemedel och hormonstörande ämnen. Denna ambition förverkligades inom ett VINNOVA-finansierat program, Utmaningsdriven Innovation och genom ett beslut i kommunfullmäktige för investeringen i en demonstrationsanläggning i full skala. Eftersom Österlen, inklusive Simrishamn, har haft vattenbrist de senaste åren, beslutades att också utvärdera möjligheten att återanvända det behandlade vattnet genom infiltration till grundvattnet. För bägge dessa syften kompletterades reningsverket med en avancerad rening.

Utvärderingen av de tre parallella avancerade behandlingssystemen som består av aktivt kol (GAC), ozonering i kombination med sandfilter och ozonering i kombination med aktivt kol visar tydligt en extra reningseffekt för läkemedel men även andra föroreningar.

Utvärdering av återvinningsmöjligheten för det behandlade vattnet visade också positiva resultat. Avlägsnandet av läkemedel, endokrinstörande ämnen och antibiotika var nästan fullständig och indikerar att vattnet kunde återanvändas exempelvis via UV-behandling och infiltration till grundvattnet.

Medarbetare: Christian Baresel, Staffan Filipsson, Östen Ekengren, Jesper Karlsson, Lisa Winberg von Friesen

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C538

Författare: Christian Baresel, Östen Ekengren, Staffan Filipsson, Jesper Karlsson, Lisa Winberg von Friesen

Ladda ner publikation