Plastiloop - en marknadsplatform för plastspill

Den här studien har utforskat potentialen för utveckling av en digital plattform som möjliggör utbyte av plastspill som uppstår i produktionen. Rapporten innehåller analyser av mängder plastspill med potentiella miljövinster, samt rekommendationer för utveckling av plattformen.

Sammanfattning

Syftet med projektet PlastiLOOP är att visa på potentialen för ökat utbyte av plastspill som uppstår i produktionen samt utveckla ett koncept för den digitala plattformen som möjliggörare.

Sammanfattningsvis, visar potentialstudien att utbytte av plastspill i Sverige kan vara åtminstone I storleksordningen 5 000 ton. En konservativ uppskattning är att användningen av detta plastsspill kan minska utsläpp av emissioner som bidrar till klimatomfattning med ungefär 9300 ton koldioxidekvivalenter. Projektet har också resulterat i en lista av utmaningar och möjligheter för utbytte av plastspill. Utmaningarna handlar om kvalité av material, samt kemisk sammanställning, samt att hitta rätt partners och material på ett enkelt och tillförlitligt sätt. Genom att erbjuda en marknadsplats finns det en möjlighet att skapa en plats för att möta dessa utmaningar som finns genom en kunskapsbank för företag samt certifiering för materialkvalité. Konceptet av plattformen har utvecklats genom bilder av ett tänkt upplägg av marknadsplatsen med en central funktion som behövs för utbytte av material, såsom information om material och sammansättning, kontaktlista, kart vy av annonser, samt extra tjänster såsom certifiering samt ekonomisk- och hållbarhetsanalys.

Projektet har visat att en tänkt marknadsplats främst ska nå ut till SME’r då stora företag redan har sina kontakter.

Projektet är finansierad med medel från Naturvårdsverket (Nv-06574-19).

Medarbetare: Sebastian Welling, Nils Boberg, Dämien Johann Bolinius, Annelise De Jong

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C505

Författare: Annelise De Jong, Nils Boberg, Dämien Johann Bolinius, Sebastian Welling

Ladda ner publikation