Kvantifiering av PFAS emissioner från kosmetiska produkter

Miljögifterna PFAS bryts inte ner i naturen och kan inte renas bort i reningsverken. Ändå används de i en mängd produkter som kläder, matförpackningar och kosmetika. I en ny rapport som IVL har tagit fram på uppdrag av Naturskyddsföreningen beräknas för första gången hur stora utsläppen av PFAS kan vara från skönhetsprodukter i Sverige.

Sammanfattning

PFAS är en grupp vatten- och smutsavstötande kemikalier som finns i många vardagsprodukter. De används bland annat som ytbehandling i kläder, skor och stekpannor. Totalt finns cirka 5 000 olika varianter av dessa ämnen men bara ett tiotal är i dagsläget reglerade. Studien baseras på befintliga data gällande halter av PFAS i olika kosmetiska produkter i kombination med försäljningsstatistik i Sverige. I studien har man tagit hänsyn till samtliga PFAS-ämnen som kan förekomma i produkterna. Resultaten visar att utsläppsspannet för PFAS kan vara mellan 38-1500 kg per år. Det kan jämföras med 1,7 kg PFAS om man bara tar hänsyn till de ämnen som mäts rutinmässigt med dagens mätmetoder. Dessa siffror indikerar att kosmetiska produkter kan vara en betydande källa för PFAS-spridning till miljön. Samtidigt visar det stora spannet att det finns osäkerheter i beräkningarna. Det behövs också större transparens från industrins sida kring vilka ämnen som används i kosmetika för att få en komplett bild av utsläppen.

Medarbetare: Katarina Hansson

Nyckelord: PFAS, Kosmetika, utsläpp

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C475

Författare: Katarina Hansson, Kerstin Pütz, Robin Vestergren

Ladda ner publikation