Att tänka på vid genomförande av tester för växtnäringsåtervinning från avloppsströmmar

Denna rapport innehåller tips och råd för pilotförsök. Texten är framtagen inom ramen för Svenska Näringsplattformen och syftet har varit att sammanställa vad som är viktigt att tänka på vid genomförande av tester för växtnäringsåtervinning från avloppsströmmar och vad en testbädd bör erbjuda. Sammanställningen är skriven i generella termer och råden kan anses gälla både för tester av växtnäringsåtervinning från avloppsströmmar men även för andra tester relaterade till kommunalt eller industriellt vatten.

Sammanfattning

Denna rapport är framtagen inom ramen för Svenska Näringsplattformen och syftet har varit att sammanställa vad som är viktigt att tänka på vid genomförande av tester för växtnäringsåtervinning från avloppsströmmar och vad en testbädd bör erbjuda. Sammanställningen är skriven i generella termer och råden kan anses gälla både för tester av växtnäringsåtervinning från avloppsströmmar men även för andra tester relaterade till kommunalt eller industriellt vatten.

Rapporten sammanställer erfarenheter och tips för pilotförsök. Erfarenheterna kommer huvudsakligen från byggnation, drift och utvärdering av pilotanläggningar avsedda för industri eller VA-verksamhet. En viktigt utgångspunkten har varit erfarenheter från forsknings- och demonstrationsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk.

I sammanställningen finns checklistor och listade frågeställningar som bör beaktas.

De huvudområden som behandlas är:
• Förutsättningar för en framgångsrik testmiljö
• Drift av en testbädd/pilotanläggning
• Byggnation av en pilotanläggning
• Databehov för utvärdering av försök
• Att tänka på avseende försöksplan, tidsplan, riskanalys och kostnader.

Medarbetare: Sofia_Lovisa Andersson, Anders Björk, Andriy Malovanyy, Catharina Grundestam, Christian Baresel, Jesper Karlsson

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C497

Författare: Sofia_Lovisa Andersson, Catharina Grundestam, Jesper Karlsson, Christian Baresel, Andriy Malovanyy, Anders Björk

Ladda ner publikation