Guidance document for handling criteria for endocrine disruptors in the construction industry

Denna rapport finns endast på engelska. Svensk sammanfattning finns i rapporten.

Medarbetare: Sussi Wetterlin, Josefina Hellström, Carina Loh Lindholm, Dämien Johann Bolinius

Nyckelord: Encocrine disruptors, criteria, contruction industry, guidelines Hormonstörande, vägledningsdokument, byggindustri

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: B2369

Författare: Dämien Johann Bolinius, Josefina Hellström, Lars-Gunnar Lindfors, Carina Loh Lindholm, Sussi Wetterlin

Ladda ner publikation