A climate neutral Swedish industry – An inventory of technologies

Den här rapporten finns endast på engelska. Svensk sammanfattning finns i rapporten.

Medarbetare: Håkan Stripple, Sofia Klugman, Tomas Lönnqvist

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: B2367

Författare: Sofia Klugman, Håkan Stripple, Tomas Lönnqvist, Anna Krook-Riekkola Erik Sandberg

Ladda ner publikation