Environmental differentiated port dues

Denna rapport finns endast på engelska.

Medarbetare: Åsa Romson, Rasmus Parsmo, Sara Sköld, Sebastian Bäckström, Jenny von Bahr, Karl Jivén, Hulda Winnes, Cecilia Hult, Linda Styhre

Nyckelord: Ports, shipping, port dues, enviromnent, congestion, incentives

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C365

Författare: Linda Styhre, Jenny von Bahr, Sebastian Bäckström, Cecilia Hult, Rickard Bergqvist, Marta Gonzalez-Aregall,, Rune Karlsson, Lars-Göran Malmberg, Pernilla Rendahl, Karl Jivén, Rasmus Parsmo, Åsa Romson, Ann-Sophie Sallander, Tomas Sterner, Inge Vierth, Sara Sköld, Hulda Winnes

Ladda ner publikation