Plastics in passenger cars - A comparison over types and time

Denna rapport finns endast på engelska. Svensk sammanfattning finns i rapporten.

Medarbetare: Lisbeth Dahllöf

Nyckelord: Plastic, PP, Recycling, Mistra

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C454

Författare: Erik Emilsson, Lisbeth Dahllöf, Maria Ljunggren Söderman

Ladda ner publikation