Lithium-Ion Vehicle Battery Production - Status 2019 on Energy Use, CO2 Emissions, Use of Metals, Products Environmental Footprint, and Recycling

Denna rapport finns endast på engelska. Svensk sammanfattning finns i rapporten.

Medarbetare: Lisbeth Dahllöf

Nyckelord: Lithium-ion batteries, GWP,battery production, emissions, battery metals, PEF, battery recycling

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C444

Författare: Erik Emilsson, Lisbeth Dahllöf

Ladda ner publikation