Separate collection and recycling of PVC flooring installation residue in Sweden - A system assessment

Denna rapport finns endast på engelska. Svensk sammanfattning finns i rapporten.

Medarbetare: Yuqing Zhang, Alexandra Almasi

Nyckelord: Recycling, PVC, floor

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C453

Författare: Alexandra Maria Almasi, Yuqing Zhang

Ladda ner publikation