Rodenticide screening 2016–2018 - Exposures in birds (raptors and gulls) and red foxes

Den här rapporten finns endast på engelska. Svensk sammanfattning finns i rapporten.

Medarbetare: Tomas Viktor, Jasmin Sandberg

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C440

Författare: Jenny Asaa, Jasmin Sandberg, Tomas Viktor, Johan Fång

Ladda ner publikation