Trafikverket inför klimatkrav i sina upphandlingar

Trafikverket ställer regelbundet klimatkrav i sina upphandlingar. Detta initiativ har rönt stort nationellt och internationellt intresse och visar på möjligheten att praktiskt använda LCA och EPD i offentlig upphandling.

Sammanfattning

Betydelsen av hållbar upphandling har under senare år uppmärksammats allt mer. I hela Europa gäller en gemensam ny upphandlingslagstiftning som gör det möjligt att ställa upphandlingskrav i ett livscykelperspektiv. Från den 15 februari 2016 började Trafikverket att ställa klimatkrav på leverantörer i investerings- och underhållsprojekt. Kraven gäller klimatpåverkan vid byggnation och framtida underhåll. I de fall entreprenaden slutförs 2020 – 2024 finns ett mål om 15 procents reduktion jämfört med utgångsläget 2015, som sedan ökas till 30 procent för 2025 – 2029 och till 50 procent till 2030. Genom att låta entreprenörer avgöra på vilket sätt de kan uppfylla kraven uppnås en material och teknikneutralitet. Artikeln utvärderar de erfarenheter som finns av detta pionjärarbete med livscykelanalyser (LCA) och miljödeklarationer (EPD) i offentlig upphandling.

Medarbetare: Sofiia Miliutenko, Sven-Olof Ryding, Martin Erlandsson

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C435

Författare: Sven-Olof Ryding, Martin Erlandsson, Sofiia Miliutenko, Mathias Larsson, Sara Nilsson, Tove Malmqvist

Ladda ner publikation