Digitaliseringens möjligheter inom avfallshanteringen

För det flesta branscher och sektorer finns mycket att vinna på digitalisering. Rätt utnyttjad kan en ökad digitalisering vara ett av flera verktyg för att effektivare uppnå samhällets miljö- och resurskrav. Inom avfallssektorn finns en hög potential för att med digitalisering som stöd utveckla smartare, effektivare och mer hållbara lösningar. Digitaliseringstakten inom avfallssektorn har hittills varit långsam. Efterfrågan på inspiration och vägledning är stor.

Sammanfattning

För att öka takten för avfallssektorns digitala transformation är kunskap, generell vägledning och goda exempel, inte minst från den egna branschen, viktiga faktorer. Under första halvåret 2019 har Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet därför drivit ett gemensamt projekt för att identifiera digitaliseringens möjligheter i syfte att inspirera avfallssektorn till utveckling. Som utgångspunkt för projektet har vi i avfallssektorn sökt svaren på frågor som: ”Hur ser vi till att med digitaliseringen som stöd utveckla avfallshanteringen?” och ”Hur kan vi på bästa sätt inspirera och engagera Avfall Sveriges medlemmar så att de kan fånga digitaliseringens möjligheter?”

I denna rapport kan du ta del av de övergripande resultaten från projektet i form av vägledande texter om digitaliseringens möjligheter samt några delade erfarenheter och goda exempel från avfallssektorn. Dessa texter publiceras också i en serie populärvetenskapliga skrifter som finns för nedladdning på IVLs respektive Avfall Sveriges webbplatser.

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: B2358

Ladda ner publikation