Riskbedömning av hälso- och/eller miljöskadliga ämnen i begagnade byggvaror - Slutrapport av delprojekt inom Grön Bostad Stockholm

Kompanjonen arbetar med återbrukade byggvaror och i den här rapporten har en metod tagits fram för att riskbedöma begagnade byggvaror som säljs av Kompanjonen, baserade på offentligt tillgängliga data. Bedömningarna är baserade på uppkomst av reglerade/farliga kemiska ämnen i en vara och har gjorts för innerdörrar, glaspartier, akustikplattor och textilplattor av olika ålder. Osäkerheter i bedömningen på grund av ofullständiga data diskuteras och även möjliga förbättringar föreslås. Projektet har utförts av IVL inom ramen för projektet Grön BoStad Stockholm, finansierat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sammanfattning

I det här projektet har en metod tagits fram för att riskbedöma begagnade byggvaror som säljs av Kompanjonen, baserad på offentligt tillgängliga data. Bedömningarna är baserade på uppkomst av reglerade/farliga kemiska ämnen i en vara och har gjorts för innerdörrar, glaspartier, akustikplattor och textilplattor av olika ålder. Enligt riskbedömningen är risken större att varor äldre än 10 år innehåller kemiska ämnen som är förbjudna, än för varor mellan 1 och 10 år, enligt dagens EU-lagstiftning. För varor mellan 1 och 10 år är risken lägre att de innehåller förbjudna ämnen, men är det svårt att bedöma om koncentrationen av farliga kemiska ämnen ligger under gällande gränsvärden för rapportering enligt REACH-lagstiftning på grund av ofullständiga data. Eftersom det finns stora brister i data innebär det osäkerheter i bedömningen, dessa diskuteras i metoden där även möjliga förbättringar föreslås.

Medarbetare: Dämien Johann Bolinius, Josefina Hellström

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C421

Författare: Dämien Johann Bolinius, Josefina Hellström

Ladda ner publikation