Basis for Environmental Product Declaration – Smart Development Sweden - Slutrapport av delprojekt inom GrönBostad Stockholm

I detta projekt har en bakgrundsrapport tagits fram för produkten Högpresterande betong med förstärkning av basaltfiber utvecklad och tillverkad av företaget Smart Development Sweden. Underlaget som tagits fram fyller kraven för en cradle-to-gate miljövarudeklaration (EPD) i det Internationella EPD® systemet enligt EN15804. Projektet har utförts av IVL inom ramen för projektet Grön BoStad Stockholm, finansierat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sammanfattning

Detta delprojekt har utförts inom ramen för projektet Grön BoStad Stockholm, finansierat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

I detta projekt har en bakgrundsrapport tagits fram för produkten Högpresterande betong med förstärkning av basaltfiber utvecklad och tillverkad av företaget Smart Development Sweden. Underlaget som tagits fram är obligatoriskt för att kunna ta fram en miljövarudeklaration (EPD) i det Internationella EPD® systemet . I en EPD presenteras en produkts eller tjänsts miljöpåverkan för hela eller delar av dess livscykel. Denna rapport är endast en kort sammanfattning av den bakgrundsrapport för EPD som togs fram i projektet.

Resultatet av EPDn visar att påverkan från produktion av cement är betydande för de kategorier som presenteras i resultatet.

Medarbetare: Diego Peñaloza

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C420

Författare: Jacob Lindberg, Diego Peñaloza

Ladda ner publikation