Take away engångsartiklar - Nya affärsmodeller för att minska avfallet från engångs take-away-artiklar

Trenden att förtära mat och dryck i take-away engångsförpackningar ökar och med det avfall från engångsartiklar. Den här rapporten undersöker vilka nya affärsmodeller som kan underlätta en minskning av användandet av take-away engångsförpackningar samt hur hyresvärdar kan påverka restauranghyresgäster i samma riktning.

Sammanfattning

Trenden att förtära mat och dryck i take-away engångsförpackningar ökar. Med det ökar också mängden avfall som består av engångsartiklar. Syftet med det här projektet har varit att försöka vända den trenden genom att se vilka nya affärsmodeller som skulle stimulera/ underlätta en minskning av användandet av take-away engångsförpackningar. I projektet har vi genomfört studier på tre kedjor (Wayne’s Coffee, Panini Internazionale och Holy Greens) i form av enkäter men även praktiskt genom att ta bort tillgången till take-away förpackningar och produkter alternativt att ha vissa av dem endast på begäran samt minska inplastningen av enskilda produkter. Vi har även utforskat vilka möjligheter hyresvärden har att ställa krav på sina hyresgäster vad gäller detta.

De gjorda försöken visar att inköpsmängderna av de produkter som tagits bort/funnits endast på begäran har minskat. Flertalet enkäter har genomförts där svaren entydigt visar att kunden efterfrågar ett ökat tänk från kedjorna kring de här frågorna. Att plocka bort engångsalternativ är en relativt enkel förändring som alltså visar sig vara verkningsfull och inte speciellt kontroversiell hos kunderna.

Projektgruppen kom relativt snabbt in på att pant för att underlätta för återanvändning, alltså en lösning med flergångsalternativ för lådor och muggar, skulle vara en intressant lösning. Enkäterna har därför också frågat om pant för återanvändning och de svarande, både kunder och personal, ställer sig positiva till att införa ett sådant system så länge som det är enkelt att använda och inte påverkar vardagen.

Vad gäller hyresvärdens roll och möjlighet att påverka visar resultaten att hyresvärdar aktivt kan göra mer för att påverka hyresgäster och specifikt restauranghyresgäster så att avfallet från engångsartiklar minskar men också så att avfallet som uppstår hanteras korrekt. Bland annat kan hyresvärden se till så att det finns goda utrymmen för källsortering, även för de mängder av vissa fraktioner som normalt inte kommer med vid byggnationer av pentryn som oftast är anpassade för hushåll. Att mäta mängderna avfall är viktigt för att följa upp eventuella åtgärder. Alla åtgärder behöver ske i samråd med hyresgästerna och tydligare hyresavtal med explicita krav vad gäller avfall samt utbildning, inspiration och kommunikation tros ha en god effekt, mer än ekonomiska incitament.

Medarbetare: Lena Youhanan

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C414

Författare: Lena Youhanan, Åsa Stenmarck, Kübra Ayata Sofie Persson

Ladda ner publikation