Scrubbers: Closing the loop; Activity 3. Task 4; Evaluation of exhaust gas scrubber systems for ship applications in a system perspective.

Fartygs emissioner till luft av svaveldioxid är beroende av svavelhalten i bränsle. Som ett alternativt sätt att uppfylla kraven på svavelutsläpp kan fartygen fortsätta köras på högsvavliga bränslen och utrustas med avgasrening – skrubbrar. Den här rapporten jämför alternativen ur ett livscykelperspektiv. Rapporten finns endast på engelska.

Medarbetare: Yuqing Zhang, Håkan Stripple

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: B2321

Författare: Yuqing Zhang, Håkan Stripple

Ladda ner publikation