Scrubbers: Closing the loop; Activity 3. Task 1; Air emission measurements.

Fartygs emissioner till luft av svaveldioxid är beroende av svavelhalten i bränsle. Som ett alternativt sätt att uppfylla kraven på svavelutsläpp kan fartygen fortsätta köras på högsvavliga bränslen och utrustas med avgasrening – skrubbrar. Den här rapporten redovisar resultaten från omfattande emissionsmätningar på en fartygsmotor när den körs med högsvavlig olja utan avgasrening, högsvavlig olja med en skrubber, och med lågsvavligt bränsle. Rapporten finns endast på engelska.

Medarbetare: Hulda Winnes, Håkan Salberg, Jana Moldanova, Erik Fridell

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: B2318

Författare: Hulda Winnes, Erik Fridell, Jana Moldanova, Kjell Peterson, Håkan Salberg

Ladda ner publikation